http://www.asanad.es/imagenes/slider3.jpg http://www.asanad.es/imagenes/slider2.jpg http://www.asanad.es/imagenes/slider4.jpg http://www.asanad.es/imagenes/slider5.jpg http://www.asanad.es/imagenes/slider6.jpg

Eliminació de Varius i Aranyes Vasculars

Tractament definitiu per a les Varius i aranyes vasculars a Mallorca. El Tractament més nou i efectiu que permet eliminar a l'instant les telangièctasis i aranyes vasculars del rostre, cames i turmells.

Llegir més

Serveis prestats per ASANAD

Aplicació de teràpies intramusculars, subcutànies i endovenoses

Implantació i manteniment de sueroterapies domiciliàries

Administració de medicació

Retirada de cerumen orelles

cures postoperatòries

Cures de ferides infectades

Sutura de ferides

Dietes

Gastroenteritis aguda

Seguiment i control del pacient amb hipertensió arterial

Control de glucèmia, insulinització

Seguiment i control del pacient diabètic

Tractament i prevenció del peu diabètic

Tractament i prevenció d'úlceres per pressió, vasculars i diabètiques.

Cures en l'eliminació (ènemes, sondes vesicals, ostomies)

Sondatges: vesicals i nasogàstrics

Assistència Sanitària A Domicili

En l'assistència domiciliària les necessitats que sorgeixen sovint són úniques. Per aquest motiu, Infermeres a domicili ASANAD ofereixen un servei personalitzat. Contacta amb nosaltres per als serveis que no s'especifiquin en aquest llistat.

Àmbit de Servei

Prestem els nostres serveis a tots els municipis de l'illa de Mallorca.

Pressupostos

S'oferirà un pressupost personalitzat un cop visitat el pacient.

  © 2014.                      Web realitzada per:   Fco. Escudero.